Rezultati

Glavni rezultati projekta INTENSSS-PA bodo:

  • Podatkovna baza in gradiva za usposabljanje bodo organizirana in strukturirana na sistematičen način.
  • Mreža sedmih regionalnih Living Lab-ov (RRL) bo nudila realno okolje za soustvarjanje inovativnega integriranega energetsko načrtovalnega koncepta.
  • Izgradnja institucionalnega in človeškega znanja z vključitvijo različnih lokalnih skupnosti in družbenih deležnikov/strokovnjakov (poslovnih in civilnih) skozi eksperimentalno učenje.
  • Oblikovanje inovativnega energetsko načrtovalnega koncepta z vključitvijo tako prostorskih modelov kot institucionalnih mrež povezanih z implementacijo v različnih strukturah odločanja in kulturnih okoliščinah, ki bodo omogočile integracijo energetskih področij v prostorsko načrtovanje tako v prostoru kot v socialno-ekonomskem okolju.
  • Razvoj/krepitev/opredelitev in rešitev dejanskega integriranega trajnostnega energetskega načrtovanja v resničnih pogojih v okviru dela vsakega INTENSSS-PA RLL.
  • Organizacija in implementacija široke komunikacijske kampanje, nacionalnih repliciranj in ocenjevalne turneje. Vsaka nacionalna turneja bo vključevala vsaj dva dogodka v regijah izven konzorcija. Prav tako je predviden tudi dogodek na nivoju EU.
  • Komunikacija z oblikovalci politik in ovrednotenje s pomočjo intervjujev bo v državah članicah pripomogel k vključitvi koncepta načrtovanja v zakonodajni okvir in politike.
  • Združevanje znanja in rezultatov projekta INTENSSS-PA z namenom identificirati: (i) pomanjkljivosti in manjkajoče elemente in (ii) načrt za razvoj skladnega in dobro strukturiranega pristopa odločanja za vključitev integriranega trajnostnega energetskega načrtovanja v politične in institucionalne okvirje.

shutterstock_221607736 reduced

Back to Top