Aktivnosti

V projekt INTENSSSE-PA bodo vključene tri različne faze:

Poznavanje področja

V prvo fazo je vključena opredelitev in preučevanje področja integriranega energetskega načrtovanja. Bolj podrobno to fazo sestavlja:

  1. Opredelitev, preučevanje in beleženja znanja, gradiva za usposabljanje in študije primerov s področja integriranih energetskih načrtov
  2. Združevanje regij v grozde na podlagi v naprej določenih kriterijev
  3. Razvoj zakladnice pridobljenega znanja

Opredeljene informacije bodo skupaj z informacijami, razvitimi v sklopu projekta, organizirane v podatkovno bazo, ki bo dostopna preko spletne strani projekta.

Povečanje zmogljivosti

Druga faza vključuje dejansko krepitev človeške in institucionalne zmogljivosti vključenih deležnikov v oblikovanje integriranega trajnostnega energetskega načrtovanja. Proces se bo odvijal v okviru koncepta regionalnega Living Lab-a.

Sedem regionalnih Living Lab-ov bo vzpostavljenih in namenjenih za:

  1. Sooblikovanje integriranega trajnostnega energetskega koncepta, ki bo povezoval prostorsko in institucionalno zasnovo
  2. Izvedba prototipskega eksperimenta koncepta, ki bo uporabljen za pripravo sedmih integriranih trajnostnih energetskih načrtov – eden v vsakem RLL
  3. Ocenitev koncepta načrtovanja in povečanja zmogljivosti, za učinkovito in uspešno načrtovanje v okviru regionalnega Living Lab-a.

Izvedba sinteze in prenosa znanja skozi mrežo regionalnih Living Lab-ov INTENSSS-PA projekta z namenom sooblikovanja generičnega koncepta načrtovanja in pristopa soodločanja.

Komunikacija

Tretja faza vključuje aktivnosti s ciljem komunicirati/razširiti inovativni integrirani načrtovalni koncept in oceniti njegove možnosti za repliciranje ter vgrajevanje v pravni in institucionalni okvir v države partnerjev projekta.

shutterstock_245942965 reduced

Back to Top