Povzetek projekta

V okviru projekta INTENSSS-PA bomo podpirali lokalne skupnosti pri vključitvi energetske tematike v proces prostorskega načrtovanja in oblikovanje socalno-ekonomske krajine

Vključevanje deležnikov v okviru sedmih regionalnih Living Lab-ov

Za dosego cilja projekta INTENSSS-PA bomo nudili usposabljanje za lokalne skupnosti in širšo mrežo privatnih in javnih akterjev s področja energetike in regionalnega planiranja z ustanovitvijo koncepta regionalnega Living lab-a, v okviru katerega bodo sistematično sodelovali vsi deležniki v kreativnem in inovativnem procesu.

Natančneje je v projektu ustanovljena Mreža sedmih regionalnih Living Lab-ov (RLL) v sedmih državah/regijah, ki sodelujejo v projektu.

Izdelava in sprejem integriranega energetskega koncepta

RLL so osredotočeni na izboljšanje in oblikovanje skupnega integriranega trajnostnega energetskega načrtovanja in njegovo sprejetje v sedmih trajnostnih energetskih načrtih (v enem za vsako regijo). Splošni pristop vključuje izobraževanje in eksperimentalne projekte ter intenzivno mreženje.

Diseminacija projekta

Komunikacijske aktivnosti in prenos znanja bodo obsegale organizacijo nacionalnih kampanj in vprašalnik za oblikovalce politik. Predvidena je vključitev preko 200 ljudi v proces izobraževanja v okviru mrež RLL-jev, medtem ko bo število odločevalcev in oblikovalcev politik, ki bodo obveščeni o rezultatih projekta in projektnimi aktivnostmi preseglo število 1000.

shutterstock_226318888 red

INTENSSS-PA:

A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING TRAINING ENERGY-SPATIAL SOCIOECONOMIC SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES 

Back to Top