• Priprava na za celovito energetsko načrtovanje

    INTENSSS-PA V okviru projekta INTENSSS-PA bomo podpirali lokalne skupnosti pri vključitvi energetske tematike v proces prostorskega načrtovanja in oblikovanje socalno-ekonomske krajine

  • Začetek celostnega energetskega in prostorskega načrtovanja s strani občin

    Cilj projekta INTENSSS-PA je razviti in implementirati proces krepitve zmogljivosti za občine in za zainteresirano javnost

  • Celostno energetsko načrtovanje izhaja iz ljudi

    V okviru projekta INTENSSS PA bo organiziranih 7 regionalnih Living Lab-ov, na katerih bodo občine in deležniki sodelovali pri načrtovanju in testiranju inovativnega energetskega koncepta

VEČ O NAŠI REGIJI

POMURSKI REGIJI

Regionalni Living Lab bo ustanovljen v Pomurski regiji in bo koordiniran s strani Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Pomurje leži med reko Muro in Rabo. Do danes je regija ohranila posebno narečje, kulturne in religijske posebnosti, po katerih se razlikuje od ostalih Slovenskih regij.

Leta 2012 je bil sprejet Zakon o Vladi RS, s katerim prostorsko načrtovanje, okolje in energija spada pod okrilje Ministrstva za okolje in prostor. V tem obdobju je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki je implementirala koncept trajnostnega prostorskega načrta.

Skupnost občin Slovenije (SOS) s svojo strokovnostjo in prepoznavnostjo pridobiva vedno večjo vlogo v procesu načrtovanja.

Preberi več>

Priprava na za celovito energetsko načrtovanje

V okviru projekta bodo razviti in implementirani procesi izgradnje človeške in institucionalne zmogljivosti za trajnostno energetsko načrtovanje in implementacijo energetskih projektov.

Ti procesi bodo služili lokalnim skupnostim in družbenim deležnikom za vstop v novo obdobje integriranega trajnostnega energetskega načrtovanja skozi participatorni in interdisciplinarni proces sprejemanja odločitev na več nivojih.

V okviru projekta bo specifično razvitih sedem regionalnih integriranih trajnostnih energetskih načrtov, v katerih se bo koordiniralo prostorsko in strateško energetsko načrtovanje s tesnim sodelovanjem lokalnih skupnosti z deležniki v okviru pristopa Living lab-a.

about_img

O nas

V projekt INTENSSS-PA je vključenih 17 organizacij iz 7 držav članic/regij Evropske unije PREBERI VEČ>

Back to Top