Zemgale – Latvia

Zemgale atrodas Latvijas centrālajā daļā uz dienvidiem no Rīgas Zemgales līdzenumā. Zemgales platība ir 10 742 m2, kas veido 16,6% no Latvijas kopējās teritorijas.

Zemgalas reģiona priekšrocības ir auglīgās augsnes un salīdzinoši nepiesārņotās lauksaimniecības teritorijas, kas veido potenciālu lauksaimniecības attīstībai. Meži klāj 40,2% Zemgales teritorijas, kas paver kokapstrādes rūpniecībai plašākas attīstības iespējas.

Caur Zemgalei plūst divas galvenās Latvijas upes – Daugava un Lielupe. Ūdens resursu krājumi ir pietiekami gan saimnieciskās darbības veikšanai un iedzīvotāju patēriņam. Gruntsūdeņus galvenokārt izmanto ūdensapgādē.

Jelgava, Latvia - July 12, 2014: The new Mitau Bridge has become a landmark of Jelgava. It is a great vantage point to enjoy the sights of Driksa riverside and the islands amid the rivers when sitting on the benches built in sides of the bridge. Mitau is the historical name of Jelgava and the new pedestrian received its name from  Jelgava's inhabitants in an internet poll. The steel bridge hangs in 28 cables from two pylons. Its curved shape, both vertically and horizontally in a slight “S” shape, makes it a technically sophisticated construction and unique in the Baltic states. The span of the bridge is 152 metres and the total length including the ramp is 200 metres.

Enerģijas un Teritorijas attīstības plānošana Latvijā

2011.gada novembrī Latvijā stājās spējā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums. Šī likuma mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu valsts teritorijas attīstību, lai paaugstinātu dzīves vides kvalitāti; ilgtspējīgi, racionāli un efektīvi izmantotu teritoriju un citus resursus; kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstītu ekonomiku.

Teritorijas plānošana tiek īstenota valsts, reģionālā un pašvaldību līmenī un tas uzskatāms par svarīgu plānošanas sistēmas elementu. Nacionālā līmenī lēmumi tiek pieņemti Saeimā un Ministru kabinetā.  Ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir augstākais ilgtermiņa plānošanas dokuments, ko apstiprināja Saeima 2010.gada 10. jūnijā. Reģionālā līmenī tiek īstenotas attīstības stratēģijas un programma; lēmumus pieņem plānošanas reģiona padome un tiem ir rekomendējošs raksturs. Latvijā ir izveidoti pieci plānošanas reģioni – Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģions. Vietējās pašvaldības kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu un teritorijas plānojumu. Vietējā pašvaldību līmenī lēmumus pieņem pilsētas/novada dome.

zemgale-map
Back to Top