Horizon 2020

INTENSS-PA projektu finansē Eiropas Komisijas Horizont 2020 programma, līguma Nr. 695982.

Horizont 2020 ir lielākā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma, kuras mērķis ir veicināt Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā.

Programma veicina ekonomisko izaugsmi un tādējādi rada jaunas darbavietas. Programmai ir politisks atbalsts no Eiropas līderiem un Eiropas Parlamenta deputātiem. Tika panākta vienošanās, ka pētniecība ir būtisks ieguldījums nākotnē un tai ir piešķirta nozīmīga loma ilgtspējīgā un integrētā izaugsmē.

Apvienojot pētniecību un inovāciju, Horizont 2020 palīdz sasniegt šos mērķus ar uzsvaru uz zinātni, rūpniecisko vadību un sabiedrisko problēmu risināšanu. Mērķis ir nodrošināt Eiropā pasaules līmeņa zinātni, novērst šķēršļus inovācijai un veicināt valsts un privātā sektora sadarbību veicinot inovāciju.

Lasīt vairāk

Back to Top