Aktivitātes

Projekta INTENSSS-PA aktivitātes tiek iedalītas 3 etapos:

Pieejamās informācijas apkopošana:

Pirmajā etapā tiks identificēta un apkopota pieejamā informācija par integrēto ilgtspējīgo enerģijas plānošanu. Šajā etapā tiks iekļauta:

  1. Identificēšana, pētīšana un informācijas apkopošana par jau pieejamiem know-how risinājumiem, apmācību materiāliem un pilotprojektiem par integrēto enerģijas plānošanu
  2. Reģionu iedalīšana grupās pa tēmām balstoties uz izvirzītiem kritērijiem
  3. Tiks izveidots labās prakses piemēru un apmācību materiālu katalogs

Identificētā informācija, kā arī informācija, kas ir izstrādāta projekta ietvaros, būs apkopota datubāzē, kas būs pieejama projekta mājaslapā.

 

Kvalifikācijas paaugstināšanas programma

Otrajā etapā tiks paaugstināta iesaistīto pušu kvalifikācija integrētas ilgtspējīgas enerģijas plānošanā. Kvalifikācijas paaugstināšana notiks Reģionālo darba grupu ietvaros.

Septiņas Reģionālās darba grupas tiks izveidotas, lai sasniegtu sekojošus mērķus:

  1. Kopīgi veidot integrētās un ilgtspējīgās enerģijas plānošanas koncepciju, kas sasaista teritorijas plānošanu ar dažādām nozarēm
  2. Veikt koncepcijas izmēģināšanu septiņu integrētu ilgtspējīgu enerģijas plānu izstrādē katrā Reģionālā darba grupā
  3. Izvērtēt plānošanas koncepcijas lietderību un efektivitāti izmantojot Reģionālās darba grupas pieeju
  4. Veikt zināšanu sintēzi un pārnesi starp INTENSSS-PA Reģionālo Darba grupu tīklu ar mērķi kopīgi izstrādāt vispārēju plānošanas koncepciju, kā arī lēmumu pieņemšanas metodi (piemēram, Reģionālās Darba grupas).

Komunikācija

Trešais etaps ietver aktivitātes, kuru mērķis ir komunicēt un popularizēt inovatīvo integrēto plānošanas koncepciju un izvērtēt iespējas tās pārņemšanai un ieviešanai valsts/pašvaldību iestādēs valstīs, kas ir iesaistītas projekta ieviešanā.

shutterstock_245942965 reduced

Back to Top