Projekta kopsavilkums

INTENSSS-PA atbalsta valsts un pašvaldību iestādes enerģijas akpekta integrēšanā telpiskajā plānošanā un reģionālajā un socioekonomiskajā attīstībā.

Ieinteresēto pušu iesaistīšana septiņās Reģionālās darba grupās

Lai sasniegtu INTENSSS-PA projekta mērķi, tiks  nodrošināta speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana valsts/pašvaldību iestādēm un privātiem uzņēmumiem, kas piedalās enerģijas un reģionālā plānošanā. Kvalifikācijas paaugstināšana notiks ieviešot Reģionālo darba grupu koncepciju, kuras pamatā ir iesaistīto pušu sistemātiska sadarbība ar mērķi kopīgiem spēkiem radīt inovatīvus procesus.

Reģionālās darba grupas tiks izveidotas septiņās dažādās valstīs/reģionos, kas piedalās projekta ieviešanā.

Integrētas Enerģijas Plānošanas Koncepcijas izstrāde un ieviešana

Reģionālās darba grupas vērstas uz integrētas un ilgtspējīgas enerģijas plānošanas koncepcijas izstrādi un uzlabošanu, kā arī izmantošanu septiņu ilgtspējīgu enerģijas plānu izstrādē, vienu katrā reģionā.

Visaptverošā pieeja ietver apmācību sesijas un praktiskus piemērus, kā arī intensīvu pieredzes apmaiņu.

Projekta aktivitāšu un rezultātu izplatīšana

Komunikācijas aktivitāšu ietvaros tiks veikti valsts pieredzes demonstrējumi un politikas veidotāju aptauja.

Sagaidāms, ka kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kas tiks organizēti RDG tīkla ietvaros, piedalīsies vairāk nekā 200 dalībnieku. Par projekta rezultātiem un aktivitātēm tiks informēti vairāk nekā 1000 iesaistīto pušu un politikas veidotāju pārstāvji.

shutterstock_226318888 red

 

INTENSSS-PA:

A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING TRAINING ENERGY-SPATIAL SOCIOECONOMIC SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES 

Back to Top