• Vispatverošas enerģijas plānošanas pamatu sagatavošana

    INTENSSS-PA projekts atbalstīs valsts un pašvaldību iestādes enerģijas aspekta integrēšanā telpiskajā plānošanā un reģionālajā un socioekonomiskajā attīstībā

  • Valsts iestāžu iniciēta visaptverošas enerģijas un teritorijas plānošana

    INTENSSS-PA mērķis ir izstrādāt un ieviest kvalifikācijas paaugstināšanas programmu valsts un pašvaldības institūcijām un citām iesaistītajam pusēm

  • Visaptverošas enerģijas plānošana sākas ar cilvēkiem

    INTENSSS-PA ietvaros tiks organizētas 7 Reģionālās darba grupas, kurās sadarbosies valsts/pašvaldību institūcijas un citas iesaistītās puses, kuru mērķis ir izstrādāt un izmēģināt inovatīvu enerģijas plānošanas koncepciju

VAIRĀK PAR REĢIONIEM

ZEMGALES REĢIONS

Zemgale atrodas Latvijas centrālajā daļā uz dienvidiem no Rīgas Zemgales līdzenumā. Zemgales platība ir 10 742 m2, kas veido 16,6% no Latvijas kopējās teritorijas.

Zemgalas reģiona priekšrocības ir auglīgās augsnes un salīdzinoši nepiesārņotās lauksaimniecības teritorijas, kas veido potenciālu lauksaimniecības attīstībai. Meži klāj 40,2% Zemgales teritorijas, kas paver kokapstrādes rūpniecībai plašākas attīstības iespējas.

Caur Zemgalei plūst divas galvenās Latvijas upes – Daugava un Lielupe. Ūdens resursu krājumi ir pietiekami gan saimnieciskās darbības veikšanai un iedzīvotāju patēriņam. Gruntsūdeņus galvenokārt izmanto ūdensapgādē.

Lasīt vairāk>

Vispatverošas enerģijas plānošanas pamatu sagatavošana

INTENSSS-PA izstrādās un īstenos kvalifikācijas celšanas programmu, kas vērsta uz ilgtspējīgu enerģijas plānošanas un enerģētikas projektu īstenošanu.

Kvalifikācijas celšanas programmas mērķauditorija ir reģionālās un pašvaldību iestādes, kā arī citas iesaistītās puses, un programmas mērķis ir atbalstīt speciālistus integrētās ilgtspējīgās enerģijas plānošanā caur starpnozaru līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāti septiņi reģionālie integrētās un ilgtspējīgas enerģijas plāni ietverot telpiskās un stratēģiskas plānošanas aspektus. Plāni tiks izstrādāti ciešā sadarbībā ar iesaistītām pusēm Darba grupu laikā.

about_img

Par mums

INTENSSS-PA projektā ir iesaistītas 17 organizācijas no 7 Eiropas Savienības dalībvalstīm LASĪT VAIRĀK>

Back to Top