Καρδίτσα

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με 113.000 κατοίκους αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το όνομά της προέρχεται από την πρωτεύουσα Καρδίτσα, μία πόλη με πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας επιλέχθηκε ως μία ενδεικτική μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της. Πιο συγκεκριμένα, ο εντατικός και αποδοτικός πρωτογενής τομέας παραγωγής συμβάλλει σημαντικά στη σώρευση της τοπικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), οδηγώντας σε υψηλά περιθώρια αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θεωρείται ως περιφέρεια χαμηλού μέσου εισοδήματος, καθώς διαθέτει μία από τις πλέον χαμηλές τιμές στον δείκτη Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο στην Ελλάδα, και ο ολοκληρωμένος ενεργειακός-χωροταξικός σχεδιασμός συνιστά πρόκληση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών διαστάσεων που στοχεύουν στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής ύφεσης.

Ενεργειακός- Χωρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καταρτίστηκε με βάση την αντίληψη και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ο Νόμος 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη Πόλεων και Οικισμών» αποτέλεσε, μέχρι πολύ πρόσφατα, τη νομική βάση που συνδέει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ο Νόμος 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» εισήγαγε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στον περιφερειακό και εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία αναθεώρησης (μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2014).

Ο Νόμος 2742/1999 ενεργοποίησε την εκπόνηση των αποκαλούμενων Χωροταξικών «Πλαισίων», σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο εξειδίκευσε τα κριτήρια για την αρμονική ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, προβλέφθηκε η ενσωμάτωση και εξειδίκευση με πιο λεπτομερή σχεδιασμό των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου–χωρίς εξαιρέσεις- στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στο επίπεδο του Δήμου. Η αναφερόμενη παραπάνω αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που επιχειρείται από το 2014 τροποποίησε τους τύπους χωρικών σχεδίων, κυρίως με την εισαγωγή των Τοπικών  Χωρικών Σχεδίων και την απενεργοποίηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Για την περίπτωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δεν εντοπίστηκαν συνέργειες με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ αποτελεί πρόβλημα η έλλειψη ενός συντονιστικού μηχανισμού, ο οποίος θα παρακολουθεί τις πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

map-karditsa-region
Plastira Lake near Karditsa city Thessaly area,Greece
Back to Top