• Δημιουργώντας τη βάση για Ολιστικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

    Το INTENSSSPA θα υποστηρίξει Δημόσιους φορείς να ενσωματώσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στο χωρικό σχεδιασμό και στο περιφερειακό φυσικό και κοινωνικό-οικονομικό τοπίο.

  • Ολιστικός ενεργειακός και χωροταξικός σχεδιασμός από Δημόσιους Φορείς

    Το έργο INTENSSSPA στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μιας διαδικασίας δόμησης ικανοτήτων, η οποία απευθύνεται στις δημόσιες Αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους.

  • Ολιστικός ενεργειακός σχεδιασμός που απορρέει από τον άνθρωπο

    Το INTENSSS-PA οργανώνει 7 Περιφερειακά Ζωντανά Εργαστήρια  όπου Δημόσιοι φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πιλοτικά μια καινοτόμο προσέγγιση ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με 113.000 κατοίκους αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το όνομά της προέρχεται από την πρωτεύουσα Καρδίτσα, μία πόλη με πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας επιλέχθηκε ως μία ενδεικτική μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της. Πιο συγκεκριμένα, ο εντατικός και αποδοτικός πρωτογενής τομέας παραγωγής συμβάλλει σημαντικά στη σώρευση της τοπικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), οδηγώντας σε υψηλά περιθώρια αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θεωρείται ως περιφέρεια χαμηλού μέσου εισοδήματος, καθώς διαθέτει μία από τις πλέον χαμηλές τιμές στον δείκτη Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο στην Ελλάδα, και ο ολοκληρωμένος ενεργειακός-χωροταξικός σχεδιασμός συνιστά πρόκληση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών διαστάσεων που στοχεύουν στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής ύφεσης.   Περισσότερα>

Δημιουργώντας τη βάση για Ολιστικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Το έργο INTENSSS-PA θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μία διαδικασία δημιουργίας ανθρώπινων και θεσμικών ικανοτήτων, η οποία σχετίζεται με τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειακών έργων.

Θα απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς, Κοινωνικούς Εταίρους και Ιδιωτικούς Φορείς με στόχο την υποστήριξή τους στο να εισέλθουν σε μια νέα εποχή ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού μέσω μιας συμμετοχικής, πολύ-επίπεδης και διεπιστημονικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Το Έργο, ειδικότερα, θα αναπτύξει επτά Περιφερειακά Ολοκληρωμένα και Βιώσιμα Ενεργειακά Σχέδια εφαρμόζοντας το μοντέλο του  «Ζωντανού Εργαστηρίου» σε κάθε μια από τις επτά περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

about_img

ΕTAIPOI

Το INTENSSS-PA περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) οργανώσεις από επτά (7) Ευρωπαϊκές χώρες / περιφέρειες. ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ>

Back to Top