Resultaten

De voornaamste resultaten van INTENSSS-PA zullen onder meer bestaan uit:

  • een overzichtelijk gestructureerde database van case studies en trainingsmaterialen
  • een netwerk van zeven Regional Living Labs (RLLs ) om een realistische praktijkomgeving te  bieden voor het gezamenlijk ontwikkelen van  een innovatief plan voor integrale energieplanning
  • Institutioneel en Menselijk Kapitaal bij de diverse deelnemende overheidsinstanties en  andere geledingen uit de maatschappij (zakelijk en burgerlijk) door het aanbieden van de  mogelijkheid van ervaringsleren
  • een concept voor Innovatieve Energie Planning voor zowel ruimtelijke ordeningsplannen als  institutionele kaders met betrekking tot hun  implementatie in diverse besluitvormende  structuren en culturele achtergronden, om de  integratie van het thema energie in de ruimtelijke ordeningsplanning en het fysieke en  sociaaleconomische landschap te bevorderen
  • aan de realistische omstandigheden en de binnen de INTENSSS-PA –RLLs geldende praktijk  aangepaste plannen voor integrale duurzame  energie
  • een brede communicatiecampagne en landelijke opererende promotietours ter  navolging en evaluatie. Elke tour dient uit minimaal twee evenementen te bestaan en  georganiseerd te worden in regio’s buiten die  van het consortium. Ook wordt gedacht aan een evement op Europees niveau.
  • Communiceren naar beleidsmakers en evaluatie van in hoeverre de ontwikkelde concepten kunnen worden opgenomen in de politieke en wettelijke beleidskaders van de Lidstaten door middel van interviews.

shutterstock_221607736 reduced

Back to Top