Project Summary

INTENSSS-PA ondersteunt overheden bij het integreren van het energiethema in de ruimtelijke ordening en de regionale fysieke en sociaaleconomische landschappen.

Het betrekken van belanghebbende partijen via zeven zogeheten ‘Regional Living Labs’

Om haar doel te bereiken biedt INTENSSS-PA de bij energie en ruimtelijke ordening betrokken partijen (zowel overheden als ook het bredere netwerk van de daarbij betrokken private en publieke partijen) de mogelijkheid om via het ‘Living Lab’ concept personele en institutionele capaciteitsopbouw te implementeren, d.w.z. een systematische samenwerking van de betrokken partijen in de gezamenlijke creatieve processen die daarin een rol spelen.

Meer in het bijzonder stuurt het project een netwerk aan van zeven ‘Regional Living Labs’ (RLLs ), een voor elk van de zeven landen of regio’s die aan het project deelnemen.

Het ontwerpen en toepassen van een Integraal Energieplanningsconcept

De RLLs richten zich op het ontwerpen en verbeteren van een gezamenlijk concept dat wordt toegepast in de ontwikkeling van zeven integrale duurzame energieplannen , d.w.z. één plan per regio. De algemene werkwijze hierbij is een combinatie van leerprocessen, praktijk-projecten en intensief netwerken.

Uitrol van het project

Hierbij wordt gedacht aan diverse communicatie- en exploitatieactiviteiten, waaronder landelijke promotietours en enquêtes onder beleidsmakers. Naar verwachting zullen vanuit het RLLs netwerk meer dan 200 mensen aan het capaciteitsopbouwproject deelnemen, en zullen minstens 1000 vanuit de geledingen van andere betrokken partijen en beleidsmakers kennis nemen van de projectresultaten en -activiteiten.

shutterstock_226318888 red

 

INTENSSS-PA:

A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING TRAINING ENERGY-SPATIAL SOCIOECONOMIC SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES 

Back to Top