• Voorbereidingen voor integrale energieplanning

    INTENSSS-PA ondersteunt overheden bij het integreren van het thema energie in de ruimtelijke ordening en de regionale fysieke en sociaaleconomische landschappen.

  • Geïntegreerde ruimtelijke ordening en energieplanning geïnitieerd door de overheid

    INTENSSS-PA richt zich op het ontwikkelen en implementeren van een proces van capaciteitsopbouw bij overheden en andere belanghebbende partijen in de samenleving

  • Door personen geïnitieerde integrale energieplanning

    INTENSSS-PA organiseert 7 Regional Living Labs waarin overheden en andere belanghebbende partijen in de samenleving gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een innovatief experimenteel concept voor energieplanning

MEER OVER ONZE REGIO'S

GRONINGEN REGIO

Groningen en de andere noordelijke provincies zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van energiebewust plannen. Daarvoor hebben zij een beleidsplan opgesteld (SWITCH) waarmee zij de overgang naar een duurzaam energielandschap eerder hopen te realiseren dan de rest van Nederland.

Op lokaal niveau streeft de stad Groningen ernaar om in 2035 volledig energieneutraal te zijn.

Om de overgang naar een duurzaam energielandschap te realiseren is de stad actief betrokken bij diverse projecten, waaronder het gebruik van energie uit wind- en zonnekracht en restwarmte. Daarnaast worden steeds meer lokale initiatieven op het gebied van energie gestimuleerd. Op zowel regionaal als lokaal niveau maakt het bewust omgaan met energie een integraal deel uit van het overleg waaraan, naast de verschillende overheden, ook bedrijven, private partijen en maatschappelijke geledingen deelnemen.

Lees verder>

Voorbereidingen voor integrale energieplanning

INTENSSS-PA stelt zich ten doel een proces van menselijke en institutionele capaciteitsopbouw te ontwikkelen voor het plannen van duurzame energie het implementeren van energieprojecten.

Dit proces zal gericht zijn op het ondersteunen van overheden en andere belanghebbenden in de samenleving bij het ingaan van een nieuw tijdperk van integrale duurzame energieplanning, door middel van de ontwikkeling van een interdisciplinair besluitvormingsproces met alle betrokkenen op diverse niveaus.

Voor het project worden door middel van een nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen zeven regionale integrale duurzame energieplannen ontwikkeld om de diverse aspecten van de ruimtelijke en strategische energieplanning te coördineren volgens de zogeheten ‘Living Lab’ benadering.

 

about_img

Over Ons

Het INTENSSS-PA project omvat zeventien organisaties uit zeven Europese lidstaten/regio’s LEES VERDER>

Back to Top