Energialliance Trekanten

442_293450 Middelfart 3

Trekantområdet består af syv kommuner og er hjemsted for 350.000 borgere og omkring 18.500 virksomheder fra mere end 70 forskellige brancher.

Samarbejdet har især fokus på indsatser inden for produktion, entreprenørskab og kultur. Samarbejdet indeholder også en fælles planstrategi og fælles rammer fro  kommuneplanlægning  xx

I INTENSSS-PA konsortiet er Trekantområdet repræsenteret af Middelfart kommune, der var en af de første danske kommuner, der havde fokus på klimaforandringer og bæredygtige energiprojekter.

Energialliance Trekanten

Generelt er de danske ”Regional Living Labs” sammensat af aktører fra de fire kommuner: Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart. Og er blevet døbt ”Energialliance Trekanten” (Triangle Energy Alliance) af partnerne.

Med en spirende forståelse af energi- og klimakrisen, vil de fire kommuner danne et mere officielt RLL, med det formål at kunne samarbejde bedre i en større og mere holistisk sammenhæng.

De fire kommuner har arbejdet lokalt med strategisk energiplanlægning og kommuneplaner og ligesom alle danske kommuner, vil de spille en faciliterende rolle på  regionale og lokalt plan i forhold til at nå den nationale 2050 målsætning, hvor hele Danmarks energiforsyning skal baseres på vedvarende energi.

De fire kommuner har sammen udviklet og igangsat en række forskellige projekter og initiativer. Et af de større initiativer er TVIS projektet. TVIS er et varmetransmissionsselskab, som overvåger og udvikler leveringen af fjernvarme til cirka 183.000 borgere i Trekantområdet. Konceptet i TVIS er at anvende lokale ressourcer til at dække lokale behov. Projektet sikrer at overskudsvarme bliver en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til nogle af landets billigste priser. Dette er kun muligt på grund af et unikt samarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvilket er til alles fordel.

Energi og kommuneplanlægning i Danmark

Danmark har en national målsætning om, at al energiforsyning (transport, varme, el) skal baseres på vedvarende energi i 2050. Kommunerne spiller en vigtig rolle i den lokale energiplanlægning, da det er dem, der i praksis skal implementere og raffinere den nationale vision i lokal kontekst. Selvom der ikke stilles obligatoriske krav til kommunerne, er mange aktive med udarbejdelse af lokale  klima- og energiplaner i lyset af klimaforandringer og lokale udviklingsmuligheder.

For at optimere den kommunale energiplanlægning, på centralt såvel som regionalt plan, er der et behov for en bedre koordinering.  For at understøtte processen, arbejder Energistyrelsen på at fremme den strategiske energiplanlægning i kommunerne. Energistyrelsen opsætter i den forbindelse forskellige retningslinjer, der sigter mod at fremme en holistisk tilgang, hvor energisparetiltag og omlægning til vedvarende energi er integreret i en samlet overordnet kommuneplan, der dækker alle sektorer.

Ideen er, at forsyningsplanlægningen (inkl. varmeplanlægning), kommuneplanlægningen samt nuværende og fremtidige energisparetiltag er integreret i en samlet plan. Den obligatoriske kommunale varmeplanlægning blev introduceret i 80’erne.

Danmark har et enkelt og klart fysisk planlægnings system med en stærk decentraliseret fordeling af opgaver. Kommunalbestyrelserne har ansvaret for de omfattende reguleringer af arealanvendelse på det kommunale og lokale niveau. Disse reguleringer giver juridisk bindende retningslinjer for grundejere.

De regionale råd udarbejder en strategisk plan for fysisk planlægning i hver region. Miljøministeren er ansvarlig for at opretholde de nationale interesser gennem planlægningen.

Back to Top