Horizon 2020

INTENSSS PA er finansieret  af programmet Horizon 2020 i henhold til aftalenummer 695982.

Horizon 2020 er et støtteprogram for forskning og innovation (the Innovation Union),  gældende for årene 2014 – 2020. Programmet er et finansielt instrument, der skal medvirke til sikring af  Europe 2020  målsætningen.

Horizon 2020, som også blot kaldes H2020, er det største forsknings- og innovationsprogram i EU´s historie.

Visionen bag Horizon 2020 er, at forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier skal bidrage til blandt andet at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor.

Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

Read more

 

Back to Top