Læringsmøde om biogas kombineres med topmøde

Dato: 15. december 2016
Ringe

Den 15. december 2016 afholdte RLL et politisk læringsmøde om biogas, som blev kombineret med et topmøde om fremtidig læring og beslutning om energi og kommuneplanlægning. Ca. 30 politikere og embedsmænd fra de 4 kommuner deltog i mødet. Den første del af mødet blev afholdt på et ny biogasanlæg tæt på byen Ringe. Mødet gav mulighed for at diskutere energiproduktion, kommuneplanlægning mv. med interessenter fra Nature Energy. Anden del, topmødet, blev afholdt på Fangel Kro, hvor fremtidige projekter og læringsbehov skal diskuteres.

Ringe

Back to Top