Energialliance Trekanten præsenteret på Teknik og Miljø 2018

Dato: 20. april 2018
ROADSHOW 3

TEKNIK & MILJØ ’18 er KL’s politiske konference for kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner. Konferencen blev afholdt d. 12.-13. april i Aarhus. KL arrangerede TEKNIK & MILJØ ’18 i samarbejde med Aarhus Kommune.

Energialliance Trekanten var på programmet torsdag, den 12. april 2018 under programpunktet “Kommuner i fælles læsninger”. Her præsenterede Asger Christensen, medlem af Plan-, Bolig og Miljøudvalget i Kolding Kommune, Energialliancen som et eksempel på et succesfuldt tværkommumalt samarbejde.

Kolding Kommune er en del af Energialliance Trekanten , som udgør det danske ”Regional Living Labs” på INTENSSS-PA projektet Det er grundlæggende sammensat af en core RLL bestående af aktører fra de fire kommuner: Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart, men er gennem projektet udvidet med Billund og Vejen Kommuner.

De involverede kommuner har alle arbejdet lokalt med strategisk energiplanlægning og kommuneplaner og ligesom andre danske kommuner, vil de spille en faciliterende rolle på regionalt og lokalt plan i forhold til at nå den nationale 2050 målsætning, hvor hele Danmarks energiforsyning skal baseres på vedvarende energi.

Læs mere om energiplanlægning i Trekantregionen

 

ROADSHOW 3

Back to Top