Åbning af Skærbækværket

Dato: 8. februar 2018
RLL DK 04.02.18 4

I forbindelse med Varmens, den 4. februar 2018, bød TVIS og Ørsted indenfor på Skærbækværket. Ud over muligheden for en spændende tur i selve kraftvarmeværket var der også arrangeret en masse boder, hvor man blandt andet kunne møde Energialliancen Trekanten og høre og diskutere om kommunernes klimaindsats.

TVIS køber varme fra forskellige producenter som distribueres til 6 lokale fjernvarmenet som leverer varme til 55.000 forbrugere svarende til 83.000 forbrugere. Varmen leveres hovedsageligt af Skærbæk Værket, Shell raffinaderiet i Fredericia og affaldsforbrændingsanlægget ”Energnist” i Kolding.

TVIS indgik i 2014 aftale med DONG Energy (Nu Ørsted A/S) om ombygning af værkets Blok 3 til træflis samt aftag af varme frem til 2037. Ombygningen betyder, at træflis i de kommende mindst 20 år bliver det dominerende brændsel i fjernvarmeforsyningen i området. Dette vil sikre en 95% CO2 neutral fjernvarmeforsyning til TVIS området.

 

RLL DK 04.02.18 4

RLL DK 04.02.18 1

Back to Top