Results

Resultaterne af INTENSSS-PA vil omfatte:

  • En database med en systematisk strukturering af  casestudier og træningsmaterialer.
  • Et netværk af syv europæiske regionale Living Labs (RLL), der sætter rammer og strukturer for udvikling og afprøvning af et innovativt integreret energiplanlægningskoncept.
  • Udvikling og implementering af en systematisk proces, der skal sikre institutionel kapacitet gennem erfaringsbaseret læring. Dette involverer forskellige offentlige og private aktører.
  • Design af et koncept for integreret bæredygtig energiplanlægning, og forslag til hvordan dette koncept kan integreres institutionelt i forhold til eksisterende beslutningsstrukturer og kulturelle aspekter. Konceptet vil i sin helhed bakke op om integrationen af energi-temaet i fysisk planlægning både i relation til fysiske og socioøkonomiske forhold.
  • Udvikling/forbedring/redefinering af den aktuelle energiplanlægningsproces under reelle rammer i INTENSSS-PAs Living Labs.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af en kommunikationskampagne, national replikering og roadshows. Hvert nationalt show vil omfatte mindst to arrangementer i hvert land til regioner uden for konsortiet . Det er også planlagt at afholde et event på EU-plan.
  • Interaktion med politiske beslutningstagere, med henblik på at evaluere af konceptets egnethed for integrering i eksisterende politiske og strategiske rammer.
  • Sammenfatning af erfaringer og resultater af den samlede INTENSSS-PA tilgang med henblik på at identificere: (i) mangler eller manglende elementer, og (ii) en roadmap for optag af processen og konceptet hos lokale og regionale offentlige myndigheder uden for konsortiet.

shutterstock_221607736 reduced

Back to Top