Activities

INTENSS-PA projektet inkluderer tre forskellige faser:

Organisering, baggrund og viden

Den første fase omfatter identifikation og organisering af baggrundsviden om integreret bæredygtig energiplanlægning. Mere specifikt indebærer dette:

  1. Identificering, analysering og registrering af tilgængelig viden, herunder undervisningsmateriale og casestudier, som relaterer til integreret energiplanlægning
  2. klyngedannelse af regionerne baseret på en række kriterier
  3. Udvikling af en projekt database

Det identificerede materiale skal i samspil med den tilgang, de retningslinjer og metodiske redskaber, der er udviklet i projektet, organiseres i en database. Databasen vil være til rådighed på projektets hjemmeside.

Kapacitetsopbygning

Den anden fase omfatter opbygningen af den nødvendige institutionelle kapacitet og viden hos de forskellige aktører (stakeholders) involveret  i den bæredygtige energiplanlægning. Dette vil ske gennem gennem “Regional Living Lab” Konceptet.

De syv regionale Living Labs etableres og opereres med henblik på at:

  1. Co-designe et koncept for integreret bæredygtig energiplanlægning, der forbinder strategisk energiplanlægning med den fysiske planlægning
  2. Udføre et prototype eksperiment på konceptet ved at anvende det i udviklingen af syv integrerede bæredygtige energiplaner (projekter – én i hvert RLL)
  3. Vurdere konceptets tilgængelige kapacitet og sikre optimal planlægning gennem de regionale Living Labs
  4. Facilitere overførsel af viden og erfaring i INTENSSS-PA netværket med henblik på at co-designe et generisk planlægningskoncept og et tilhørende approach til beslutningsprocessen gennem RLLs.

Kommunikation

Den tredje fase omfatter aktiviteter, der har til formål at kommunikere det innovative planlægningskoncept bredt ud til relevante parter, herunder vurdere dets egnethed til replikation hos aktører uden for projektet.

 

 

 

shutterstock_245942965 reduced

Back to Top